oberliht | proiecte | supliment Oberliht | galeria mObilă | resurse | download | contacte

   

afiş
Sebastian BIG CV
fluturaş

 

poster
Sebastian BIG CV
flyer

HOMEGROWN KARATE

Sebastian BIG
1 - 31 martie, 2009

„Spre deosebire de rivalii săi, Lee, actorul, îşi exploatează sexualitatea smulgînd de pe el cămaşa pentru a-şi dezvălui musculatura impunătoare, pozînd pentru luptă cu picioarele întinse.”

Danny Peary – „Guide For The Film Fanatic”,comentînd jocul lui Bruce Lee în „Intrarea Dragonului” (1972)

Era un obicei la vikingi: când corabia acosta la ţărm în preajma cetăţii sau a unui sătuc oarecare dimineaţa pe timp de ceaţă, un membru special desemnat al echipajului executa un ritual straniu – se posta în picioare nemişcat undeva la cârma vasului şi stătea în felul acesta timp de câteva ore, pentru ca cei de pe ţărm să se poată acomoda cu prezenţa lui şi totodată să se poată convinge că nu au vedenii şi că vasul/corabia de pe ţărm nu este o fantomă ci e o prezenţă cât se poate de reală.
A sta pe poziţii, sau a menţine o poziţie, pare să fie o intenţie obişnuită a indivizilor de a încerca să îşi afişeze o imagine în raport cu mediul social. Totuşi, dincolo de preocupările metafizice ale popoarelor pre-europenizate, impunerea unei poziţii în mediul actual seamănă mai mult cu o simplă şi neargumentată demonstrare a eului - în care nu se citeşte intenţie sau atitudine - prin care indivizii caută în mod stupid o recunoaştere sau apreciere a unui statut social oarecare, ori, şi mai puţin, aprecierea doar a poziţiei însăşi.

Spunea Joker în ultima producţie a seriei „BATMAN” („Dark Knight”) că se simte ca un câine turbat scăpat din lanţuri, care aleargă întruna după un automobil, cu toate că habar nu are ce-ar face în caz că l-ar ajunge. Parodiind modul practicanţilor de arte marţiale de câteva decenii în urmă, care, inspiraţi din posterele şi abţibildurile cu Van Damme şi Schwarzie, obişnuiau să îşi facă poze în poziţii de luptă, seria de poze de mai jos deschide subiectul importanţei de a-şi asuma responsabilitatea atunci când faci o decizie/o iniţiativă/un gest, sugerînd totodată conştientizarea intenţiei finale la momentul primei manifestări a gestului sau a deciziei. Când nu cunoşti această intenţie finală, scopul adoptării poziţiei nu este conştientizat decât până la un anumit nivel.
Astfel, toată această tendinţă similară şi în acelaşi timp asimetrică cunoaşterii limbii engleze înainte de simţul nevoii de a comunica cu englezofoni, această globalizare a pafosului aduce cu un dans, în care poziţia ta ar trebui să se prezinte a fi mai tare – un dans de rivalitate instinctivă, născută din complexul necunoaşterii şi al lipsei unei discipline primare – basics/homegrown.

În acest sens, percep şi prezint seria de poze „Homegrown Karate” a artistului Sebastian BIG ca o sfidare asupra tuturor categoriilor de ipocriţi, docili şi îngâmfaţi, cât şi a necunoscătorilor inocenţi şi umili dar înecaţi în ambiţie şi în febra anonimatului identitar.

Text - Vadim ŢÎGANAŞ

 

HOMEGROWN KARATE

Sebastian BIG
March 1 - 31, 2009

„Unlike his rivals, Lee, the actor, exploits his sexuality, stripping off his shirt to reveal his rippling muscles, posing for battle with legs spread.”

Danny Peary – „Guide For The Film Fanatic”, refering the 1972 film „Enter the Dragon” starring Bruce Lee

There was a habit in vikings’ communities: when the ship landed near the coast down by the fortress or village or something in a foggy morning, a specially nominated member of the crew was performing kind of a strange ritual – standing for hours somewhere on the front side of the boat, straight, no moves no reactions, for that people on the land could get used to his presence and make sure the ship down there is no poltergeist or ghost but one real as it can be.
Maintaining a position seems to be a usual intention for people trying to display an image of how do they relate themselves to social environment. However, beyond the vikings’ metaphysical trade employment preoccupations, imposing a position today looks more as a bare, proofless manifesto of personality – with no purpose and no attitude – which goes just out of  the need for valuation of that social function one acquires or, worse even, the valuation of the position imposed only.

In the newer film of the „BATMAN” series („Dark Knight”) Joker describes his feelings when associating himself to a mad dog running for a car even he has no idea what for, or what would be next he would do when reaching it. Undertaking the martial arts practicians’ manner to make photos in fighting positions as being much inspired by Van Damme and Scwarzie posters, photos below come to open the subject on importance of takeing responsibility when displaying decisions/movements/gestures, suggesting as well the need to be aware of what are your final intentions when first actions that come out of your decisions are made. If one is not aware of his final intentions, the aim of that position he states is consciousless.
Thus, all this such similar and asymmetrical tendency much alike learning English out of the need to communicate towards englishmen, this smug globalization looks as a dance performance, where one tends to improve a harder position – it is a dance of instinctively rivalry, raised by the complexes of obviousness lack of knowledge and elementary discipline – basics/homegrown – one does not possess.

This way, I do perceive and present the „Homegrown Karate” photo series of the artist Sebastian BIG in the form of defying all types of hypocrisy, obediency and conceitedness, as well as the innocent and humble misconsciousness drowned in ambitions and identity anonymity fever.

Text - Vadim ŢÎGANAŞ

 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
     
 
 
 

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html

 

CONTACTS

for more detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html