oberliht | proiecte | supliment Oberliht | galeria mObilă | resurse | download | contacte

   

afiş (imprimă şi transmite mai departe)
Aleksandra DEDIC CV
fluturaş

 

poster (print and forward to the others)
Aleksandra DEDIC CV
flyer

Aleksandra DEDIC
1 - 31 octombrie, 2008

ICONOCLASM ÎN CĂUTAREA IDENTITĂŢII

“ICONOCLASM ÎN CĂUTAREA IDENTITĂŢII” este un proiect de experiment fotografic ce urmăreşte creşterea conştiinţei faţă de iconografia impusă omului modern cu propunerea de a-l inspira să-şi caute adevăratul eu uitat şi ascuns.
Proiectul tratează contexte psihologice, sociale, culturale şi istorice ale „icoanelor” ce ni se impun în viaţa de zi cu zi. Pe parcursul întregii noastre vieţi, în perioadele de formare, acceptăm în mod inconştient roluri, măşti, identităţi, manipulări şi aparenţe care vin din media şi contextul ce ne înconjoară. Astfel, pierdem adesea legătura cu sinele adevărat, ne deconectăm de la căutarea identităţii şi individualităţii. Pentru a le regăsi, trebuie să respingem „icoanele” cotidiene ale vieţii moderne ce ne înconjoară. Uneori este nevoie să ne descoperim măştile proprii pentru a ne reconecta către noi înşine. Nu e un drum uşor dar el trebuie urmat pentru a ne păstra individualitatea, libertatea personală de expresie şi umanitatea.

Traducere - Vadim ŢÎGANAŞ

 

Aleksandra DEDIC
October 1 - 31, 2008

ICONOCLASM IN SEARCH OF IDENTITY

The project “ICONOCLASM IN SEARCH OF IDENTITY” is a photography experiment meant to raise awareness on “iconography” imposed to modern man with purpose to inspire others to search for their true forgotten and hidden selves.
This project is dealing with the psychological, social, cultural and historical contexts of the ‘icons’ imposed to us in our everyday life. Throughout our lives or formation periods, unconsciously we accepted roles, masks, identities, manipulations and appearances from media and our surroundings. Thus, we often lose connection to our true selves, we stay cut off the search for our identity and individuality. To find it, we must reject ‘icons’ of everyday modern life that surround us. Sometimes we need to discover our own masks to reconnect to ourselves. It’s not a simple road but it must be taken in order to preserve individuality, personal freedom of expression and humanity.

 
 
Eu, Eu şi Eu | Me, Myself and I
 
Ascuns dar Adevărat | Hidden but True
 
 
În Tito eu cred | In Tito I trust
 
Incertitudine copilărească | Childhood Limbo
 
Şi ce dacă? | So what?
 
Fata Barbie | Barbie girl
 
Cameleon | Chameleon
 
Insomniac | Insomniac
 
Trăind în uitare | Living in Oblivion
 
Armă la alegere | Weapon of Choice
 

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html

 

CONTACTS

for more detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html