oberliht | proiecte | supliment Oberliht | galeria mObilă | resurse | download | contacte

   

afiş (imprimă şi transmite mai departe)
grupul focAR CV
fluturaş

 

poster (print and forward to the others)
focAR group CV
flyer

URBAN TRACES - TELEFON
în cadrul proiectului Banca de imagini - TELEFON PUBLIC
eveniment paralel cu proiectul INTERVENŢII3

grupul focAR
Alina TUDOR şi Răzvan NEAGOE
1 - 31 iulie, 2008

Telefonul a devenit un exponent al societăţii urbane. Este parte din viaţa noastră, el ne creează legăturile şi ne ajută să relaţionăm. În fiecare apartament găsim un telefon fix, la fiecare individ găsim câte unul sau două telefoane mobile, pe fiecare bulevard sau stradă importantă există o cabină telefonică.
Telefonul înseamnă mişcare şi exprimă identitatea celui care vorbeşte la el.
Pornim de la ideea că identitatea nu mai poate fi decât obiectul unei analize pe orizontală şi nu poate fi simplu definit ca artefact urban. Atâta vreme cât schimbările virulente ce afectează toate structurile socialului reprezintă, ca răspuns firesc, o formă de rezistenţă la toate aceste mutaţii, este un gest cultural.
TEL. continuă seria spaţiilor neconvenţionale a proiectului Urban Traces. După proiectele interactive: „Sus în bloc i’o casă” şi „Curierul” acest proiect aduce în prim plan un spaţiu mic dar... la vedere, pe care îl ignorăm.
Am ales telefonul public deoarece el se imbolnaveşte de sindromul urban al vieţii cotidiene. El a devenit doar un loc de odihnă pentru cei care se ocupă cu ingrijirea trotuarelor, un adăpost împotriva ploii.....este vandalizat şi aproape nici o cabină nu mai are uşă.
Este un proiect semnal ce işi propune să scoată în evidenţă indiferenţa colectivă, dar reprezentativă pentru oraş.

STATISTICI
În prezent, în Bucureşti există în jur de 7.600 de telefoane publice, cu 400 mai mult decât în anul 2000. La nivelul întregii ţări sunt instalate peste 50.000 de posturi telefonice publice, din care putin peste 15.200, în mediul rural. Potrivit legii, distrugerea unei cabine telefonice constituie infracţiune potrivit articolelor 217 si 219 din Codul Penal. Pedeapsa este închisoarea de la o lună la trei luni. Dacă distrugerea sau degradarea se face prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc şi dacă rezultă pericol public, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani.

Jurnalul National (27-05-2005)





 

 

URBAN TRACES - TELEPHONE
as part of the Bank of images - PUBLIC TELEPHONE project
a side event to the INTERVENTIONS3 project


focAR group
Alina TUDOR & Răzvan NEAGOE
July 1 - 31, 2008

The Telephone has become an exponent for urban society. It is a part of our life; it creates connections between us and helps us in making relations. There are telephones inside every apartment, on main streets and boulevards there are telephone booths and every person has a mobile phone at hand.          
Telephone means motion and it expresses the identity of the one who uses it.
We start up from the idea that the identity cannot be anything else but the object of a horizontal analysis and can’t be simply defined as an urban artefact. It represents a cultural sign as long as the virulent changes affecting all the social structures register as a natural answer a form of resistance over the all these mutations.
TEL. continues the series of unconventional spaces as part of the Urban Traces project. Following the interactive “Up in the flat there’s a house” and “Courier” projects, this one brings in front a small but… sizeable space, which is ignored.
We have chosen the public phone because it is getting sick of daily urban life syndrome. It has become a place for passers by to have rest, a shelter to hide from the rain… it is vandalised and almost none of the phone booths has the door.
This project is a warning sign regarding the collective indifference that is representative for big cities.


STATISTICS
In present in Bucharest there are about 7.600 public telephones, 400 more than it was in 2000. On the country level there are at least 50.000 public telephone posts installed, out of which 12.500 in the rural areas. According to the Penal Code, articles 217, 219, damaging a phone booth represents an illegal act penalized from 1 to 3 months of imprisonement. If there is a damage or degradation registered due to arson, explosion or any other similar act and if it results in public danger the penalty can be from 3 to 15 years of imprisonement.

Jurnalul National
 (27-05-2005)

translation - Vadim ŢÎGANAŞ

 
 

 

   

apel de participare - TELEFON PUBLIC
fluturaş

 

open call - PUBLIC TELEPHONE
flyer

Banca de imagini | TELEFON PUBLIC
proiect în desfăşurare

Se solicită imagini şi texte ce reprezintă sau descriu reţeaua de telefonie publică astfel formîndu-se o Bancă de imagini cu telefoane publice din diferite ţări şi regiuni ale lumii.

Telefonul public reprezintă un accesoriu indispensabil spaţiului public în particular celui urban. În ultimii ani acesta este marginalizat din ce în ce mai mult, iar serviciile lui sînt accesate de către populaţie din ce în ce mai rar. În unele zone telefonul public şi-a modificat radical identitatea sau e pe cale de dispariţie, riscînd sa fie eliminat totalmente din uzul cotidian.

Proiectul Banca de imagini îşi propune să acumuleze o serie de fotografii care s-ar axa pe identificarea unei noi identităţi a telefonului ce se regăseşte în spaţiul public. Se aşteaptă imagini ce reprezintă diverse telefoane şi cabine telefonice folosite conform altor destinaţii decît celei iniţial preconizate precum şi telefoanele ce se regăsesc în diverse contexte, astfel generînd un dublu sens în relaţie cu locul în care se află. Mai multe detalii aici: apel

 

Bank of images | PUBLIC TELEPHONE
project in progress

Open call for images and texts that represent or describe the network of public phones with the aim of collecting a Bank of images of public telephones from different countries and regions of the world.

The public telephone is indispensable for urban public space. During the last decade its importance was reduced and its position marginalized. Its services are less and less accessed. In certain regions the identity of the public phone is heavily modified, in other regions it is slowly but surely disappearing from daily usage.

The Bank of images project has the intention to collect a series of photographs of public phones searching to offer them a new identity. Images that are representing different telephones and phone booths used accordingly to any other destination besides their primary one, but also the public phones which are placed in different contexts and thus acquiring a double sense in relation to that place are expected. More detailes here: call

     
 
ŢĂRANU Victoria
Salzburg, Austria
Iulie 2007
 
ŢĂRANU Victoria
Salzburg, Austria
July 2007
     
US Vladimir
Erevan, Armenia
23 iulie, 2007
 
US Vladimir
Yerevan, Armenia
July 23, 2007
 
US Vladimir
Bucureşti, România
13-16 iunie, 2008
 
US Vladimir
Bucharest, Romania
June 13-16, 2008
     
 
Payphone Memorial
Markuz WERNLI SAITO
Universitatea de Arte din Seika, Kyoto, Japonia
18 mai, 2007
 
Payphone Memorial
Markuz WERNLI SAITO
Seika University of Art, Kyoto, Japan
May 18, 2007
 
Tenmangu Shrine, Kyoto, Japonia
19 mai, 2007
 
Tenmangu Shrine, Kyoto, Japan
May 19, 2007
 
Arashiyama, Kyoto, Japonia
20 mai, 2007
 
Arashiyama, Kyoto, Japan
May 20, 2007
     
Luciana ANGELESCU-LUCA
Londra, Marea Britanie
13 aprilie, 2006
 
Luciana ANGELESCU-LUCA
London, Great Britain
April 13, 2006
     
 
VLAD Sorina
Tunisia
2 septembrie, 2006
 
VLAD Sorina
Tunis
September 2, 2006
     
 
 
GAUTAM Malik
New York, Statele Unite
13-14 martie, 2006
 
GAUTAM Malik
New York, United States
March 13-14, 2006
     
BARD Perry
Bd. 8 lîngă str. 30, Manhattan, Statele Unite
 
BARD Perry
8th Avenue near 30th Street, Manhattan, United States
 
BARD Perry
New York, Statele Unite
 
BARD Perry
New York, United States
 
BARD Perry
New York, Statele Unite
 
BARD Perry
New York, United States
     
 
CIOBANU Victor
Piaţa Centrală, Chişinău, MD
21 iunie, 2008
 
CIOBANU Victor
Central Market, Chişinău, Moldova
June 21, 2008
 
CIOBANU Victor
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău, MD
21 iunie, 2008
 
CIOBANU Victor
Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Chişinău, Moldova
June 21, 2008
 
NÉMETH Szilvia
Liubliana, Slovenia
iulie 2008
 
NÉMETH Szilvia
Ljubljana, Slovenia
July 2008
 
BENOIT Andreau
Sao Paulo, Brazilia
aprilie 2007
 
BENOIT Andreau
Sao Paulo, Brasil
April 2007

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html

 

CONTACTS

for more detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html