oberliht | proiecte | supliment Oberliht | galeria mObilă | resurse | download | contacte

   

afiş
Anca DONŢU CV
fluturaş

implante | verde în gri / gri în verde

Anca DONŢU
1 - 30 iunie, 2008

Spaţiul structurează existenţa umană plasînd-o în contexte, dar cu toate acestea este un element continuu transformat de către oameni. Supus temporalităţii, acesta se află sub o dublă influenţă, astfel în spaţiile urbane pot fi identificate suprafeţe betonate împînzite de verdeaţă (nefiind utilizate în spectrul uman) sau care reprezintă un trofeu al naturii ce îşi recucereşte teritoriile pierdute. Pe de altă parte domeniul urban tinde să excludă suprafeţele verzi. Din această perspectivă spaţiul apare drept miză a corpurilor însufleţite.
Există o relaţie interdependentă între oraş şi locuitorii săi, astfel încît mentalitatea locuitorilor influenţează aspectul oraşului şi viceversa. Prin urmare putem vorbi despre un spaţiu mental care se transpune într-un spaţiu fizic. Fiecare are o imagine mentală despre mediul înconjurător, diferită de cele imprimate în domeniul public. Astfel oamenii recurg la modificarea lui, aceasta fiind o formă de personalizare a mediului şi reprezintă un protest faţă de direcţionarea pe care autorităţile o impun prin amenajarea lui. Pe lîngă street art (stencil, graffiti ş.a.), există şi alte modalităţi de intervenţie, pe care le fac oamenii obişnuiţi, prin a-şi alege ei înşişi spaţiile de deplasare, evitînd porţiunile pavate şi croindu-şi calea prin iarbă.

text - Anca DONŢU

 

poster
Anca DONŢU CV
flyer

implants | green over grey / grey over green

Anca DONŢU
June 1 - 30, 2008

The space organizes the human existence through its contextualization; nevertheless it represents an element endlessly transformed by the human beings. Submitted to the temporality, it is exposed to a double influence, so that throughout the urban space we may find surfaces of concrete crossed by grass (outside of human usage) or which are recovered by nature that fights back its lost territories. On the other hand the urban domain tends to expel green surfaces and from this perspective the space stays at the stake of animated bodies.
There is an interdependent relation between the city and its inhabitants, so that the mentality of the inhabitants influences the cityscape and the other way around. So far we can speak about a mental space that is transposed into a physical space. Each of us carries inside a mental image about the surrounding environment, which is different from the one imprinted into the public field. This way people come to modify it by personalizing the environment and expressing their protest in relation to the wish of the public authorities to keep under control the way the surroundings landscape is organized. Besides street art (stencil, graffiti etc.), there are other types of interventions that ordinary people can apply: by choosing themselves the walking paths, by avoiding paved surfaces and by finding their own way through the grass.

text - Anca DONŢU
traducere - Vadim ŢÎGANAŞ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html

 

CONTACTS

for more detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html