oberliht | proiecte | supliment Oberliht | galeria mObilă | resurse | download | contacte

   

afiş (imprimă şi transmite mai departe)
Ilie HADÎRCĂ CV
fluturaş

Verde Urban

Ilie HADÎRCĂ
1 - 30 aprilie, 2008

Verde Urban studiază elemente ale structurilor sociale, căutîndu-le şi găsindu-le în diferite forme de relaţii mixte, surprinzîndu-le în momentul tendinţei lor de a se detaşa de cadrul normativ al sistemului social, atunci când obiectivul mental se îndepărtează de claustrofobicul urbanului şi caută oportunitatea de a se focusa asupra evadării în firesc, natural, în a-şi însuşi un echilibru intern între aceste structuri antagoniste: între firesc şi tehnicizat, spontan şi organizat, autonomie şi control.
Totuşi, efectul acestor procese îşi are rezultatul (pozitiv) doar la nivel psihic, oniric, raţional. Fizic – colapsul, ruptura de societate, produce deziluzia, dezechilibrul extern.

Vadim ŢÎGANAŞ
curator

 

poster (print and forward to the others)
Ilie HADÎRCĂ CV
flyer

Urban Green

Ilie HADÎRCĂ
April 1 - 30, 2008

Urban Green studies the elements of different social structures, by searching and identifying them within various forms of mixed relations, catching them in the phase of separation from the normative background of the social system. All this at the time when our aim is to estrange from the urban claustrophobia and to escape into the ordinary, to understand better the nature of things so that we can find an inner balance by choosing between natural and technical, spontaneous and arranged, autonomy and control.
Nevertheless, all these processes have their positive results just in the frame of psychic or rational functionality. On the physical level the collapse, the breaking off from the society produces the deception that leads to the outer lack of balance.

Vadim ŢÎGANAŞ
curator

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html

 


CONTACTS

for more detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html