oberliht | proiecte | supliment Oberliht | galeria mObilă | resurse | download | contacte

 

afiş (imprimă şi transmite mai departe)
artişti
fluturaş

Acţiunea Anonimă (1, 2, 3)

Tatiana FIODOROV, Andrei GAMARŢ, Ghenadie POPESCU, Alexandru RAEVSKI + Victor CIOBANU
1 - 29 februarie, 2008

... cu acest prilej festiv, tovarăşul Gromâko prezent la eveniment, a oferit familiei un cadou multaşteptat, şi anume – guasă roşie adusă tocmai din Japonia prietenă. Odată cu trecerea anilor, în procesul de distilare, guaşa roşie a acumulat în sine nenumărate întâmplări posibile. Adăpostul în care ea s-a păstrat până în zilele noastre era o simplă sală de jocuri cu noroc.
Brazii (morţi) sunt un material lemnos gratuit ce a servit, serveşte şi va servi drept sursă de insipiraţie pentru toţi artiştii din lume, până când se vor sfârşi timpurile şi nu va mai fi nimic de făcut...

 

poster (print and forward to the others)
artists
flyer

Anonymous Action (1, 2, 3)

Tatiana FIODOROV, Andrei GAMARŢ, Ghenadie POPESCU, Alexandru RAEVSKI + Victor CIOBANU
February 1 - 29, 2008

... on this festive occasion comrade Gromâko present at the event gave to the family a memorable gift – red gouache brought all the way from friendly Japan. In the mean time the red gouache, preserved till those days in a gambling club, went through a distillation process and up to day it offers a set of options for variable situations.
The (dead) Christmas trees represent a free resource of lumber that inspired, inspires and will inspire the artists throughout the entire world till the end of human kind until nothing else is left...

 
 

Acţiunea Anonimă este un produs artistic realizat în comun de 4 tineri artişti: Andrei GAMARŢ, Alexandru RAEVSKI, Ghenadie POPESCU, Tatiana FIODOROV, bursieri ai Fundaţiei Soros. Aceşti artişti au decis să se asocieze şi să creeze împreună un singur produs social-artistic. În consecinţă aceste eforturi s-au materializat în 47 de brazi roşii. Asta se înâmpla în ajunul Anului Nou, 2004.

Aceşti brazi au fost expuşi în mai multe rânduri: în sala de expoziţii a Colegiului de Arte „Al. Plămădeală” la sfârşit de februarie 2005 (suport tehnic KSAK), la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, primăvara 2005 (suport tehnic KSAK), de asemenea proiectul în cauză a fost prezentat în cadrul taberei de creaţie „Ruta Măcăreşti” între 14 – 31 august 2005 (organizator – Asociaţia Oberliht). Acţiunea a recidivat pe 22 şi 23 decembrie 2007, în centrul Chişinăului (iniţiativa aparţinând lui Victor Ciobanu, artist) şi purta un vizibil demers social-politic în contextul presiunilor guvernării comuniste asupra  societăţii civile (scandalul „Pomul de Crăciun” din centrul oraşului, avînd la bază conflictul dintre puterea centrală şi primărie). Tot în decembrie 2007, cînd peste tot se comercializează brazi, a avut loc vânzarea brazilor roşii în locurile în care iniţial fuseseră găsiţi în 2005, la gunoiştile de la Botanica (suport tehnic KSAK, 2007). În timpul de faţă brazii roşii se află în colecţii particulare aparţinând unor oameni de vază ai oraşului nostru.

text - Tatiana FIODOROV, Andrei GAMARŢ, Ghenadie POPESCU, Alexandru RAEVSKI (ian. 2008)
foto - Adrian BLANARU, Irina CHIRICĂ, Tatiana FIODOROV, Andrei GAMARŢ, Vladimir US, Gheorghe ZUGRAVU

 

The Anonymous Action is an artistic product realized by a group of 4 young artists: Andrei GAMARŢ, Alexandru RAEVSKI, Ghenadie POPESCU, Tatiana FIODOROV, holders of the SOROS scholarship. These four artists decided to join their forces and create one single social – artistic product. Their effort materialized in 47 red firs. This had been happening on the New-Year’s eve of 2004.

The red firs had been exhibited several times: in the exhibition gallery of the Art College „Al. Plămădeală” at the end of February, 2005 (technical support offered by KSAK), at the Exhibition Centre „Constantin Brâncuşi”, spring 2005 (technical support offered by KSAK), also they had been presented during the summer art camp „Route Măcăreşti” from 14 to 31 of August, 2005 (organized by Oberliht Association). The action recurred on 22nd and 23rd of December, 2007 in the center of Chişinău (as an initiative by the artist Victor CIOBANU) with an apparent socio-political message in the context of the oppression exerted by the communist governance over the civil society (the „Christmas Tree” scandal, having as a starting point the conflict between the central and local public authorities). In December 2007, during the time the Christmas trees are commercialized, the red firs were put on sale at the same places they had been initially found in 2005 (the garbage places in Botanica district). Today the red firs are part of the private collections belonging to the most famous people of our city.

text - Tatiana FIODOROV, Andrei GAMARŢ, Ghenadie POPESCU, Alexandru RAEVSKI (Jan. 2008)
photo - Adrian BLANARU, Irina CHIRICĂ, Tatiana FIODOROV, Andrei GAMARŢ, Vladimir US, Gheorghe ZUGRAVU
translation - Constanţa DOGARU


Acţiunea Anonimă (1)
sala de expoziţii a Colegiului de Artă Al. Plămădeală, Chişinău
februarie 2005

 

Anonimous Action (1)
exhibition gallery of the Al. Plămădeală Art College, Chişinău
February 2005

     

Acţiunea Anonimă
prezentată în cadrul proiectului Ruta Măcăreşti, Casa de Cultură din comuna Măcăreşti / Ungheni
14 - 31 august, 2005

 

Anonymous Action
presented within the framework of the Course Măcăreşti project, the House of Culture, Măcăreşti Commune / Ungheni
August 14 - 31, 2005

     

Acţiunea Anonimă (2)
Piaţa Marii Adunări Naţionale, Chişinău
22, 23 decembrie, 2007

 

Anonymous Action (2)
Main Square, Chişinău
December 22, 23, 2007

     

Acţiunea Anonimă (3)
str. Independenţei, Botanica, Chişinău
28 decembrie, 2007

CONTACTE

pentru a afla mai multe detalii despre proiect contactaţi-ne la:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html

 

Anonymous Action (3)
Independence str., Botanica, Chişinău
December 28, 2007

CONTACTS

for more detailes don't hesitate to contact us at:

tel: + (373) 69 171010
email: gmoberliht.org.md
skype: oberliht
http://archive.oberliht.com/GM.html